PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring geeft inzicht in de verwerking van persoonlijke gegevens bij Glam Dresses. Deze privacyverklaring geldt voor de website, sociale netwerken en andere kanalen die door Glam Dresses worden aangeboden.
1. Wie verwerkt de persoonsgegevens?
Het bedrijf Glam Dresses te Zwolle is de beheerder van de persoonsgegevens die door u gegeven worden en is verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonsgegevens volgens de privacywetgeving.
Willemsvaart 16A
8019 AB Zwolle
Nederland
KVK-nummer: 70219850
BTW: NL224059129B01
2. Welke gegevens verzamelt Glam Dresses?
Glam Dresses biedt verschillende diensten aan waar u gebruik van kunt maken. Afhankelijk van de manier waarop u contact met ons opneemt of van welke dienst u gebruikmaakt, worden er verschillende persoonsgegevens gevraagd en verwerkt.
2.1 Contactgegevens
Wanneer u contact met ons opneemt verzamelen wij uw contactgegevens. Afhankelijk van de manier waarop u contact met ons opneemt kunnen de contactgegevens de volgende gegevens bevatten:
–          Naam
–          Adres
–          Telefoonnummer
–          E-mailadres
–          Gebruikersnaam van social media kanalen
2.2   Inkoopgegevens
Wanneer u een koop- of huurovereenkomst sluit met ons vragen wij verschillende persoonsgegevens van u.
Voor het sluiten van een koopovereenkomst, dit betekent het kopen of bestellen van een product, worden de volgende gegevens verwerkt en van u gevraagd:
–          Naam
–          E-mailadres
–          Telefoonnummer
–          Kledingmaat en/of opgemeten lichaamsmaten voor op maat gemaakte producten
–          Gegevens over de gekochte producten
–          Bestelnummer/bonnummer
–          Betalingsgegevens
–          Afleveringsstatus
–          Handtekening
Voor het sluiten van een huurovereenkomst worden de volgende gegevens verwerkt en van u gevraagd:
–          Naam
–          Adresgegevens
–          E-mailadres
–          Telefoonnummer
–          Kledingmaat
–          Gegevens over de te huren producten
–          Bonnummer
–          Betalingsgegevens
–          Handtekening
–          Afhaal- en retourstatus
–          Kopie van legitimatie waarbij de pasfoto en het BSN-nummer worden afgeschermd
2.3   Sociale netwerkgegevens
Wanneer u gebruikt maakt van de social media plug-ins op onze website of ons benadert via social media kanalen worden gegevens verwerkt die door u zichtbaar zijn gemaakt. Denk hieraan aan profielnamen en foto’s en andere persoonsgegevens die door u openbaar zijn gemaakt.
3. Waarvoor gebruikt Glam Dresses mijn gegevens?
Glam Dresses verwerkt uw gegevens met inachtneming van alle toepasbare privacywetten. Daarbij houden wij voor de verwerking van persoonsgegevens vanzelfsprekend rekening met de basisbeginselen van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Daarom verwerken wij uw gegevens alleen voor de doelen zoals die zijn uitgelegd in deze privacyverklaring. Dit zijn de persoonsgegevens die nodig zijn voor de totstandkoming en afhandeling van koop- en/of huurovereenkomsten en persoonsgegevens die nodig zijn voor niet-commerciële communicatie om u op de hoogte te houden van de status van uw bestelling/de met ons gesloten overeenkomst. Voor het sluiten van een huurovereenkomst wordt een kopie van uw legitimatie gemaakt om het risico op diefstal/verdwijning voor ons te verkleinen. Bij verdenking van diefstal of verdwijning van het gehuurde zal er aangifte gedaan worden.
4. Wie heeft toegang tot mijn persoonsgegevens?
Glam Dresses kan bepaalde persoonsgegevens delen met externe organisaties wanneer dit nodig is voor de verwerking van uw aankoop/bestelling. Die persoonsgegevens zijn: specificaties van de bestelde producten (kleur, materiaal, etc.) en uw kledingmaat/opgemeten lichaamsmaten. De gegevens worden in dat geval gedeeld met de leverancier/producent om uw gewenste product te produceren. Glam Dresses deelt nooit namen, contactgegevens of adresgegevens met derden.
Glam Dresses zal persoonsgegevens nooit doorsturen, verkopen of ruilen aan/met derden voor marketingdoeleinden. Gegevens die worden doorgestuurd aan derden, worden alleen gebruikt om u te voorzien van onze diensten.
Wanneer Glam Dresses door een besluit van een instantie of de rechtbank verplicht worden of in verband met rechts- en strafvervolging genoodzaakt zijn, geven wij uw gegevens zo nodig door aan rechtshandhavingsinstanties of overige derden.
5. Wanneer worden mijn gegevens verwijderd?
Glam Dresses bewaart persoonsgegevens zolang het noodzakelijk is voor de koop- of huurovereenkomst die met ons gesloten is. Alle persoonlijke gegevens worden verwijderd nadat de aankoop is voltooid, de bestelling is geleverd, of de huurperiode is verstreken en het gehuurde in goede staat is ingeleverd. Bestelgegevens zoals bonnummers en specificaties over de bestelling worden wel bewaard in verband met de boekhoudregels.
Contactgegevens en correspondentie worden drie maanden bewaard.
Gegevens met betrekking tot klachten over Glam Dresses worden een jaar bewaard.
In het geval van wettelijke voorschriften of een open geschil worden uw persoonsgegevens bewaard.
6. Hoe beschermt Glam Dresses mijn gegevens?
Uw persoonsgegevens worden bij ons veilig oftewel gecodeerd overgedragen. Wij gebruiken op de website het encryptiessysteem SSL (Secure Socket Layer). Bovendien beveiligen wij onze websites en andere systemen door technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernieling, ongeoorloofde toegang, verandering of verspreiding van uw gegevens door onbevoegde personen.
7. Welke privacyrechten heb ik?
Recht op toegang:
U hebt het recht om op elk moment informatie op te vragen over de persoonsgegevens die wij over u bewaren. U kunt contact opnemen met Glam Dresses die u deze persoonsgegevens via de e-mail kan verschaffen.
Recht op portabiliteit:
Wanneer Glam Dresses uw persoonsgegevens op geautomatiseerde wijze verwerkt op basis van uw toestemming of op basis van een overeenkomst, heeft u het recht om een kopie te krijgen van uw gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en leesbaar formaat, overgedragen aan u of een andere partij. Dit heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die u ons verstrekt hebt.
Recht op correctie:
U hebt het recht om te verzoeken om correctie van uw persoonsgegevens wanneer deze incorrect zijn en van het recht op completering van onvolledige persoonsgegevens.
Recht op verwijdering:
U hebt het recht om op elk moment de door Glam Dresses verwerkte persoonsgegevens te verwijderen, behalve in de volgende situaties:

–          U hebt een open geschil of klacht met Glam Dresses
–          U hebt een openstaande bestelling die nog niet of gedeeltelijk is voltooid
–          U hebt een nog niet afgewikkelde schuld bij Glam Dresses, ongeacht de betalingswijze
–          U wordt ervan verdacht in de afgelopen twee jaar onze diensten te hebben misbruikt of u hebt in de afgelopen twee jaar onze diensten misbruikt
Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang:
U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang van Glam Dresses. Glam Dresses zal de persoonsgegevens niet blijven verwerken, tenzij we een rechtsgrondslag kunnen aantonen voor het proces die zwaarder weegt dan uw belangen en rechten of als gevolg van juridische claims.
Het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing:
U hebt het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing, met inbegrip van profielanalyse voor direct marketingdoeleinden.
Recht op restrictie:
U hebt in de volgende omstandigheden het recht om Glam Dresses te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken:
  • Als u bezwaar maakt tegen een verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang van Glam Dresses, beperkt Glam Dresses elke verwerking van dergelijke gegevens in afwachting van de verificatie van het gerechtvaardigd belang,
  • indien u een claim hebt ingediend dat uw persoonsgegevens incorrect zijn, moet Glam Dresses elke verwerking van dergelijke gegevens beperken in afwachting van de verificatie van de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens,
  • als de verwerking onwettig is, kunt u zich verzetten tegen de verwijdering van uw persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoeken om de beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens,
  • als Glam Dresses de persoonsgegevens niet langer nodig heeft, maar de persoonsgegevens voor u nodig zijn om verdedigende juridische claims in te dienen.
Voor vragen met betrekking tot uw rechten of deze privacyverklaring kunt u ons bereiken via info@glamdresses.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen.
8. Het recht om een klacht in te dienen
Wanneer u vindt dat Glam Dresses uw persoonsgegevens niet correct verwerkt, kunt u contact met ons opnemen. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
9. Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wijzigingen in deze privacyverklaring kunnen mogelijk zijn in verband met ontwikkelingen van Glam Dresses. De laatste versie van de privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website www.glamdresses.nl. Wij raden u aan deze van tijd tot tijd opnieuw door te lezen.